INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PAJĄCZKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP.K.

Strona www.zakpajaczkowska.pl
 • Administrator danych osobowych: Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, KRS: 0000803945, NIP: 6762571477,
 • Kontakt w sprawie danych osobowych: anna@zakpajaczkowska.pl lub na dane adresowe, tel. 782080713.
 • Cel i podstawa przetwarzania danych: (a) przetwarzanie danych, przesłanych za pomocą formularza kontaktowego w celu odpowiedzi na Twoje pytania, nie związane bezpośrednio z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (b) zawarcie, realizacja i rozliczenie umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. (c) Ponadto dane są przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków prawnych w zakresie księgowości i zobowiązań podatkowych spółki oraz ich rozliczeń, jak i obowiązków archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). (d) Nadto są przetwarzane dla potrzeb ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń w związku z realizacją usług przez spółkę, dla celu ewaluacji usług, lub przekazywania informacji potencjalnie przydatnych klientom, pozostającym w stałej relacji lub osób, które zgłosiły się w celu uzyskania informacji o działalności w związku z koniecznością odpowiedzi na ich zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). (e) Dane szczególnej kategorii są przetwarzane na podstawie zgody wyraźnej w celu i w związku ze świadczoną usługą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Udostępnianie danych: podmioty świadczące usługi księgowe, dostawca chmury obliczeniowej, na której gromadzone są materiały opracowywanych spraw. Dostawca usługi zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE (Tarcza Prywatności UE-USA).
 • Przekazywanie do państw trzecich: dane mogą zostać udostępnione podmiotom z państw trzecich z uwagi na korzystanie z chmury obliczeniowej, której dostawca posiada siedzibę i serwery poza UE, jednakże dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami RODO, a domena została wykupiona na potrzeby prowadzonej działalności.
 • Okres przetwarzania danych: maksymalnie 6 lat od daty zakończenia realizacji umowy z uwagi na upływ terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z umowy, a także przez okres, związany z obowiązkami podatkowymi i sprawozdawczymi Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 • Zgoda: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wyrażonej odrębnie, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasową zgodność z prawem przetwarzania.
 • Profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • Skarga: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Cookies: Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Wykorzystujemy cookies do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, akceptujesz to. Możesz zmienić ustawienia, jeśli nie zgadzasz się na realizację tego celu.