W ramach doradztwa prawnego dla podmiotów z sektora pozarządowego oferujemy doradztwo prawne i obsługę w szczególności w następującym zakresie:

 

1. Założenie organizacji:

przygotowanie od podstaw lub opiniowanie wszystkich rodzajów dokumentów, niezbędnych do założenia fundacji, stowarzyszenia i innych, w tym statutów, regulaminów, wzorów uchwał
kompleksowa obsługa zgromadzeń założycielskich
przeprowadzenie procedury rejestracji, w tym reprezentacja przed sądem rejestrowym lub innym organem prowadzącym ewidencję (np. starostą)
bieżące doradztwo prawne na każdym etapie rejestracji
 

2. Funkcjonowanie i bieżąca działalność:

obsługa posiedzeń organów statutowych
przygotowywanie projektów dokumentów, zmian statutu
zakładanie działalności gospodarczej dla organizacji
reprezentacja przed podmiotami prywatnymi, sądami, organami publicznymi, doradztwo związane z obsługą prowadzonych projektów w tym umowy dotacyjne, kontakt z organami grantodawczymi
opiniowanie, przygotowywanie umów z pracownikami, kontrahentami, osobami współpracującymi
RODO
kompleksowa obsługa prawna we wszelkich problemach prawnych, z którymi mierzy się organizacja w tym prawo pracy, prawo umów, ochrona dóbr osobistych, prawa autorskie, prawo administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, postępowania o zapłatę
doradztwo dla zarządów
analiza sprawozdań finansowych
obsługa organizacji ze statusem OPP, pomoc w uzyskaniu statusu OPP
obsługa szczególnych rodzajów działalności takich jak np. placówki oświatowe, prowadzone przez podmioty prywatne, organizacje charytatywne, organizacje zajmujące się działalnością strażniczą, kluby sportowe etc, prawo dostępu do informacji publicznej, fundacje rodzinne, spółki non profit, podmioty ekonomii społecznej
negocjacje
 

3. Likwidacja:

prowadzimy kompleksową obsługę procesu likwidacji, w tym możemy pełnić funkcję likwidatorów.

Cennik

184,50 zł brutto za 1 h

(150,00 zł netto)


Nasza podstawowa stawka rozliczeniowa za doradztwo w sprawach standardowych

246,00 zł brutto za 1 h

(200,00 zł netto)


Stawka dla reprezentacji, negocjacji, obsługi posiedzeń organów uchwałodawczych

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie

dlatego ostatecznie cena może różnić się od wskazanej powyżej. Wpływ ma m.in. rodzaj sprawy, skomplikowanie, waga, czy ustalona forma rozliczeń, w tym rabatów.

Pakiety

Pakiet to sposób rozliczenia opierający się o wykupienie z góry określonej liczby godzin obsługi dla konkretnej zlecanej sprawy (min.5h), z rabatem od 5 do 20%.

Mają sens, gdy z góry jest znana duża skala sprawy lub jej konkretność daje możliwość oszacowania minimalnej liczby godzin obsługi. Klientowi daje też możliwość lepszej kontroli wydatków na obsługę sprawy niż rozliczenie godzinowe końcowe.

Godziny obsługi sprawy ponad pakiet rozliczane są na zasadach ustalonych z danym Klientem.

Rabaty

Klienci, którzy wracają z kolejnymi zleceniami lub wybierają rozliczenie pakietami mogą liczyć na rabaty do ceny.

Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej rozliczają się na dedykowanych preferencyjnych warunkach.

Pakiety

Pakiet to sposób rozliczenia opierający się o wykupienie z góry określonej liczby godzin obsługi dla konkretnej zlecanej sprawy (min.5h), z rabatem od 5 do 20%.

Mają sens, gdy z góry jest znana duża skala sprawy lub jej konkretność daje możliwość oszacowania minimalnej liczby godzin obsługi. Klientowi daje też możliwość lepszej kontroli wydatków na obsługę sprawy niż rozliczenie godzinowe końcowe.

Godziny obsługi sprawy ponad pakiet rozliczane są na zasadach ustalonych z danym Klientem.

Zajmujemy sie też:


Przedsiębiorcy


Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy w formie spółek prawa handlowego, chętnie pomagamy, w szczególności mikro i małym przedsiębiorcom. Pomożemy też przy kształtowaniu form służebnych jak np. fundacji rodzinnych, czy spółek non-profit.


Podmioty ekonomii społecznej


Ekonomia społeczna to specyficzna tematyka, łączy działalność ngo z ekonomiczną ale i posiada już własny ekosystem prawny, znamy to i rozumiemy, jeśli prowadzisz lub chcesz założyć PES - możemy pomóc.


Rozliczanie dofinansowania publicznego


Dotacje z ustawy o pożytku, środki unijne, subwencje oświatowe oraz masa innych form, które często przysparzają stresu i zagrożeń podmiotom prywatnym, nie są nam obce, mamy w tym doświadczenie, skorzystaj z naszego wsparcia.


Obsługa stała podmiotu


Stała obsługa prawna podmiotu to ciągłość, stabilność i pełne wsparcie Twojej organizacji, by spokojniej mogła realizować swoje cele. Działając razem, lepiej rozumiemy Klienta, jego cele i potrzeby, skuteczniej i pełniej je wspieramy.


Prawo umów i negocjacje


Mamy szerokie doświadczenie w analizach i opracowywaniu różnego rodzaju umów w praktyce NGO jak i przedsiębiorców. Doświadczenie we wsparciu wielomiesięcznych negocjacji czy udziale w spotkaniach, pozwala nam “widzieć”, nie tylko czytać ze zrozumieniem Twoje kontrakty.


Statuty i ład organizacyjny


Statuty, umowy spółki, regulaminy, ład organizacyjny (korporacyjny), stosunki wewnątrzorganizacyjne, to wyzwania zarówno przy zakładaniu jak i przy prowadzeniu osoby prawnej. Clou to zrozumieć potrzebę i wtedy dostosować regulacje dokumentów. Pozwól sobie na wsparcie w tym procesie.


Opinie, analizy, ekspertyzy, konsultacje


Dokładność analizy, rozpoznania prawnego, ustalenia kluczowych czynników, wnioski i rekomendacje, to nasze silne strony, poparte bogatym doświadczeniem opiniodawczym, zarówno w sprawach planów, bieżącej działalności, sporów, odpowiedzialności zarządów, ale również w ramach udziału w procesach legislacyjnych.

Jak?


Świadczymy doradztwo prawne w formie tradycyjnej oraz poprzez internet (korzystamy m.in. z profesjonalnej chmury obliczeniowej Google Apps dla firm)

Zajmujemy się pojedynczymi sprawami

Oferujemy też stałą obsługę prawną

Koszty?


Pytanie o koszty bywa odraczane jako temat tabu na margines. My rozumiemy, że choć cena nie jest jedynym, to pozostaje ważnym kryterium. Przeczytaj jak ustalamy cenę swoich usług.