Negocjujemy i przygotowujemy projekty różnorodnych umów

 

Przykładowe umowy:

porozumienia o współpracy i o wspólnym przedsięwzięciu
umowy barterowe i o sponsoring
wszelkie umowy dot.praw autorskich i licencji
popularne umowy cywilnoprawne (dzieła, zlecenia, umowy o świadczenie usług etc.)
umowy tzw. grantowe dla podmiotów prywatnych
umowy współpracy w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności na rzecz organizacji OPP
umowy o powierzeniu przetwarzania danych
umowy darowizn dla organizacji charytatywnych
porozumienia z wierzycielami
umowy o świadczenie usług żłobkowych lub opieki przedszkolnej

Naszym atutem jest nieszablonowe podejście do sporządzania umów


Wypracowaliśmy własny styl redagowania tekstu tak, aby był on jak najbardziej przejrzysty i przyjazny dla Klienta.

Bierzemy pod uwagę wszelkie sugestie w zakresie treści zapisów, kierujemy się potrzebą Klientów i celem umowy, uwzględniając specyfikę i rozmiar prowadzonej przez nich działalności.

Cennik

184,50 zł brutto za 1 h

(150,00 zł netto)


Nasza podstawowa stawka rozliczeniowa za doradztwo w sprawach standardowych

246,00 zł brutto za 1 h

(200,00 zł netto)


Stawka dla reprezentacji, negocjacji, obsługi posiedzeń organów uchwałodawczych

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie

dlatego ostatecznie cena może różnić się od wskazanej powyżej. Istnieje możliwość ustalenia stawki ryczałtowej (jedna cena za całe zlecenie) lub mieszanej (ryczałt i rozliczanie godzinowe ponad limit).

Rabaty

Klienci, którzy zawierają z nami umowę na stałą obsługę prawną lub wracają z kolejnymi zleceniami mogą liczyć na rabaty.

Forma rozliczeń

Formę rozliczeń zawsze dopasowujemy do potrzeb klienta oraz rodzaju sprawy.

Zajmujemy sie też:


Organizacje pozarządowe


Fundacje, stowarzyszenia, organizacje OPP, KGW, LGD, kluby sportowe, i to, co je dotyczy od założenia do likwidacji, to bezsprzecznie nasza domena ekspercka.


Przedsiębiorcy


Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy w formie spółek prawa handlowego, chętnie pomagamy, w szczególności mikro i małym przedsiębiorcom. Pomożemy też przy kształtowaniu form służebnych jak np. fundacji rodzinnych, czy spółek non-profit.


Podmioty ekonomii społecznej


Ekonomia społeczna to specyficzna tematyka, łączy działalność ngo z ekonomiczną ale i posiada już własny ekosystem prawny, znamy to i rozumiemy, jeśli prowadzisz lub chcesz założyć PES - możemy pomóc.


Rozliczanie dofinansowania publicznego


Dotacje z ustawy o pożytku, środki unijne, subwencje oświatowe oraz masa innych form, które często przysparzają stresu i zagrożeń podmiotom prywatnym, nie są nam obce, mamy w tym doświadczenie, skorzystaj z naszego wsparcia.


Obsługa stała podmiotu


Stała obsługa prawna podmiotu to ciągłość, stabilność i pełne wsparcie Twojej organizacji, by spokojniej mogła realizować swoje cele. Działając razem, lepiej rozumiemy Klienta, jego cele i potrzeby, skuteczniej i pełniej je wspieramy.


Statuty i ład organizacyjny


Statuty, umowy spółki, regulaminy, ład organizacyjny (korporacyjny), stosunki wewnątrzorganizacyjne, to wyzwania zarówno przy zakładaniu jak i przy prowadzeniu osoby prawnej. Clou to zrozumieć potrzebę i wtedy dostosować regulacje dokumentów. Pozwól sobie na wsparcie w tym procesie.


Opinie, analizy, ekspertyzy, konsultacje


Dokładność analizy, rozpoznania prawnego, ustalenia kluczowych czynników, wnioski i rekomendacje, to nasze silne strony, poparte bogatym doświadczeniem opiniodawczym, zarówno w sprawach planów, bieżącej działalności, sporów, odpowiedzialności zarządów, ale również w ramach udziału w procesach legislacyjnych.

Jak?


Świadczymy doradztwo prawne w formie tradycyjnej oraz poprzez internet (korzystamy m.in. z profesjonalnej chmury obliczeniowej Google Apps dla firm)

Zajmujemy się pojedynczymi sprawami

Oferujemy też stałą obsługę prawną

Koszty?


Pytanie o koszty bywa odraczane jako temat tabu na margines. My rozumiemy, że choć cena nie jest jedynym, to pozostaje ważnym kryterium. Przeczytaj jak ustalamy cenę swoich usług.