Specjalizujemy się
w obsłudze prawnej


Organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw.

Wiedzę merytoryczną łączymy z praktyką od samych podstaw funkcjonowania organizacji. Mamy doświadczenie nie tylko jako doradcy prawni wielu podmiotów, ale także jako członkowie zarządu, prowadzący organizację pozarządową i inne osoby prawne.

W prawie najbardziej pasjonuje mnie


realna możliwość wykorzystania wiedzy dla zwiększenia komfortu Klienta i zaspokojenia jego potrzeb.

Anna Pajączkowska

+48 782080713
anna@zakpajaczkowska.pl

Przemysław
Żak

+48 501709705
przemyslaw@zakpajaczkowska.pl

Pasjonuje mnie


uzgadnianie regulacji wewnętrznych organizacji z jej realnym funkcjonowaniem i z obowiązującymi ramami prawnymi. Chodzi o to, by tworzyć przyjazne, proste i adekwatne do potrzeb ludzi środowisko pracy.


Współpracownicy